Klimasens

Stěnové vytápění Orangewand®

Systém stěnového vytápění Klimasens je navržený tak, aby jeho kvalita, výkon ale i montáž
neměly konkurenci. Podívejme se na výhody našeho provedení oproti jiným stěnovým systémům na trhu:
Široká škála rozměrů – standardně od 40 cm do 4 m, ve výjimečných případech možnost výroby až 6 m dlouhých elementů.
Velmi pevné a celistvé spoje elementů, kdy jednotlivé trubky jsou zastřikovány do sběrače v přesahu 12 mm.
Spojování- běžnou polyfůzní svářečkou bez zvláštního zařízení.
Jednoduchá montáž díky integrovaným držákům na každém elementu - stačí jen natloukací hmoždinky nebo vruty
Velká variabilita šířky elementů- každý element při montáži lze ve sběrači kdekoliv zakončit či prodloužit dle skutečné plochy.
Díky větším přívodním potrubím (trubky 20 x 2,2 mm) dosahujeme menšího hydraulického odporu, tudíž máme možnost připojit až 20 m2 stěnového vytápění. Tím šetříme až ¼ místa v rozvaděči oproti jiným systémům stěnového vytápění.
Větší výkon na plochu díky velké hustotě trubek (10x1,8) po 3,7 cm.
Vlastní výroba trubek a veškerého sortimentu z čistého hostalenu bez užití plniv a recyklátů.
1. Pod vápenocementové omítky s použitím armovací sítě 10 x 10 mm, tloušťka omítky 3 – 3,5 cm.
2. Vložením do konopných nebo polystyrenových desek o tloušťce od 30 mm do 50mm, následně přetažené armovací sítí 4 x 4 mm a lepidlem
3. Uložením pod rošt SDK / dřevěné palubky / desky s použitím odrazové fólie.
1. Pod vápenocementové omítky s použitím armovací sítě 10 x 10 mm, tloušťka omítky 3 – 3,5 cm.
2. Vložením do konopných / polystyrenových desek o tloušťce od 30 mm, následně přetažené armovací sítí 4 x 4 mm a lepidlem
3. Uložením pod rošt SDK / dřevěné palubky / desky s použitím odrazové fólie.

Stěnové vytápění je na trhu již několik let.

Pojďme si říct, jaké přednosti má stěnové topení před běžnými rozvody tepla a radiátory.

V místnostech budete mít více prostoru. Zmizí tedy topná tělesa, odpadne jejich údržba.
Během vytápění nebude docházet k víření prachu, tudíž se může zlepšit život alergikům.
K vytápění postačí nízká vstupní teplota – mezi 25 a 35°C – ideální pro kombinaci s tepelnými čerpadly nebo solárními termickými kolektory.
Vytápěním dochází k vysoušení zdí a zaniká tak prostředí pro tvorbu plísní a zápachů.
Snížením vlhkosti ve zdech docílíme nižšího součinitele prostupu tepla (lambda), díky tomu bude mít dům nižší tepelné ztráty.
Nedochází ke zbytečnému přetápění a tvorbě suchého vzduchu.
Teplo sálá rovnoměrně po celé ploše zdi. Nevznikají studené rohy a přetopené oblasti. Nejdříve dochází k ohřevu předmětů a poté vzduchu. V případě běžného vytápění se ohřívá vzduch a okolní prostředí zůstává studené.
Díky tomuto velkoplošnému systému lze velmi rychle dosáhnout vytopení prostoru na požadovanou teplotu.
Díky dlouhodobě využívanému nízkoteplotnímu spádu dokážeme za topnou sézonu ušetřit velké množství tepelné energie, což se nám projeví na finančních úsporách dle typu budovy . až o 1/6.

Stěnové vytápění je na trhu již několik let.

Pojďme si říct, jaké přednosti má stěnové topení před běžnými rozvody tepla a radiátory.

V místnostech budete mít více prostoru. Zmizí tedy topná tělesa, odpadne jejich údržba.
Během vytápění nebude docházet k víření prachu, tudíž se může zlepšit život alergikům.
K topení postačí nízká vstupní teplota – mezi 25 a 35°C – ideální pro kombinaci s tepelnými čerpadly nebo solárními termickými kolektory.
Vytápěním dochází k vysoušení zdí a zaniká tak prostředí pro tvorbu plísní a zápachů.
Snížením vlhkosti ve zdech docílíme nižšího součinitele prostupu tepla (lambda), díky tomu bude mít dům nižší tepelné ztráty.
Nedochází ke zbytečnému přetápění a tvorbě suchého vzduchu.
Teplo sálá rovnoměrně po celé ploše zdi. Nevznikají studené rohy a přetopené oblasti. Nejdříve dochází k ohřevu předmětů a poté vzduchu. V případě běžného vytápění se ohřívá vzduch a okolní prostředí zůstává studené.
Díky tomuto velkoplošnému systému lze velmi rychle dosáhnout vytopení prostoru na požadovanou teplotu.
Díky dlouhodobě využívanému nízkoteplotnímu spádu dokážeme za topnou sézonu ušetřit velké množství tepelné energie, což se nám projeví na finančních úsporách dle typu budovy . až o 1/6.